·  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


Veri Sorumlusu: YASEMİN GÖGEBAKAN  (“fistikhani.com”)

İletişim Bilgileri:

Şirket Unvanı: YASEMİN GÖĞEBAKAN
MERSİS Numarası: 000
Adres: ATATÜRK MAH. PROF.DR.CAHİT TANYOL CAD. BELEDİYE FISTIK HALİ NO: 57 İÇ KAPI NO: K06 NİZİP/ GAZİANTEP
E-Posta: info@fistikhani.com
Telefon: +90 850 849 00 27


YASEMİN GÖĞEBAKAN (“fistikhani.com” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında söz konusu kişilerin Fistikhani.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kullanıcılara (müşterilerimiz veya internet sitemizin ziyaretçileri) ait kişisel veriler;

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
-Doğru ve güncel olarak
-İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak
-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.

Fistikhani.com olarak Kullanıcılara ait kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

I. Fistikhani.com tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
II. Fistikhani.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
III. Fistikhani.com ’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
IV. Fistikhani.com ’un ve Fistikhani.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
V. Fistikhani.com ’un sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Kullanıcılara ait kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak Şirket yetkilileri, yurt içinde veya yurt dışında mukim iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kullanıcılara ait kişisel veriler elektronik ortamda veya Fistikhani.com ’un talebi halinde fiziksel olarak toplanmaktadır.Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olan Kullanıcılar;

I. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
II. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
III. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
IV. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
V. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
VI. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
viii.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni ’nde yer alan iletişim bilgileri üzerinden yazılı olarak bize ulaşarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle kullanabilirsiniz. Bu başvuruyu yaparken sizi tanıyabilmemiz için, kayıt olurken ya da hizmetlerimizden yararlanırken verdiğiniz bilgilerinizi tam olarak belirtmeniz ve resmi bir kimliğin kopyasını eklemeniz gerekmektedir.

Fistikhani.com, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Fistikhani.com ’ un taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkı saklıdır.

·  Ticari İletişim Rıza Metni


Fistikhani.com .tarafından sunulacak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, bizzat kendisi ve/veya hizmet sağlayıcıları tarafından; her türlü reklam, kampanya, indirim, hediye, çekiliş, promosyonlara ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme, ihtiyaçlarıma özel fırsatlar geliştirilmesi, benimle olan bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları, amaçlarıyla tarafıma kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı ile Ticari Elektronik İleti gönderilmesini, benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.
Dediya Grup Eğitim ve Proje Yönetimi Hizmetleri Ticaret A.Ş. / Mersis No: 0000000000000
Tel No: 0850 849 00 27
Adres: ATATÜRK MAH. PROF.DR.CAHİT TANYOL CAD. BELEDİYE FISTIK HALİ NO: 57 İÇ KAPI NO: K06 NİZİP/ GAZİANTEP

·  Müşteri Bilgi Güvenliği Farkındalığı


Fistikhani.com Bilgilerinizi Nasıl Korur?

Müşterilerimizin işlemlerine ilişkin gizliliğin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Fistikhani.com olarak, PCI Veri Güvenliği Standardı sertifikasyonunun en yüksek seviyesi olan Level 1 sertifikasına sahibiz. Güvenlik politikalarımızda belirtildiği üzere; Fistikhani.com, veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.


Güvenliği için aşağıdaki 6 önemli kurala dikkat ediniz.

1. Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız destek hattı üzerinden ivedilikle bu durumu bize bildiriniz.
2. Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız.
3. Fistikhani.com online işlemleriniz için güvenli ve güncel bir tarayıcı kullanınız.
4. Anti-virüs ve Anti-spyware programı kullanınız. Fistikhani.com online işlemleriniz için kullandığınız bilgisayarınızda güncel bir anti-virüs programı yüklü olduğundan emin olunuz. Anti virüs programları zararlı yazılımlara karşı bilgisayarınızı korumaktadır.
5. Güvenlik zafiyetlerine karşı bilgisayarınızı korumak için işletim sisteminizi güncel tutmalısınız. Lütfen bu güncellenmeleri düzenli olarak yapmaya özen gösteriniz.
6. E-postaları açmadan önce güvenilirliğini kontrol ediniz. Tanımadığınız kişilerden gelen (özellikle ilişiğinde dosya bulunan) şüpheli e-postaları açmayınız. Fistikhani.com e-posta veya telefon üzerinden hiçbir koşulda müşteri parolası veya kredi kartı parola ve numarası gibi hassas bilgiler talep etmez, sormaz. Fistikhani.com ’dan gelmiş gibi görünen, size kullanıcı kodu, parola, kredi kartı ya da banka kartı numarası soran ya da kişisel bilgilerinizi güncellemenizi isteyen e-postaları asla dikkate almayınız.

Fistikhani.com iletişim adresleri:

Fistikhani.com operasyonel faaliyetler için yalnızca size aşağıdaki kanallar üzerinden hizmet vermektedir.
Fistikhani.com Destek Hattı: +90 850 849 00 27
Destek Hattı Çalışma Saatleri:
Hafta İçi: 09:00-18:00
Hafta Sonu: 10:00-12:00
Mobil uygulama üzerinden canlı sohbet desteği: 7/24: Fistikhani.com mobil uygulaması üzerinden canlı sohbet desteği.
Fistikhani.com destek e-posta adresi: info@fistikhani.com
Fistikhani.com ’un müşteri memnuniyet aramalarını gerçekleştirdiği telefon numarası: +90 850 849 00 27


Güvenliğiniz için bilmeniz gerekenler:

Fistikhani.com, Platform'a ait web yönetim arayüzü için müşteri'ye erişim sağlayacaktır.

Müşteri, parolayı gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve parolanın tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür.

Müşteri, parolayı kaybetmesi durumunda bu durumu derhal Fistikhani.com 'a bildirmelidir. Fistikhani.com söz konusu parolanın kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak ve bu durumdan Müşteri'yi haberdar ederek en kısa sürede yeni bir şifre verecektir.

Müşteri, sistemin veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.


E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?